„Prin faptele şi tablourile sale, Mihai Teodor Olteanu se identifică cu Timişoara şi cu devenirea ei în libertatea pe care am câştigat-o cu preţul vieţii atâtor martiri… Lucrările sale au urmat drumul cetăţii, temele şi cromatica au răsfrânt asupra privitorului ceea ce numai el simţea trecând pe străzile înfiorate de singurătatea încremenirii baroce sau arzând de sângele încă neplecat al atâtor tineri care au strigat ‘Vom muri şi vom fi liberi’.”

ILIE CHELARIU

Scrie un mesaj

    Nume*

    Prenume

    Adresă email*

    Mesaj*